Tilmelding til: Donation - 100 kr.

Hvis du ønsker at betale ved at modtage betalingsinformationer, så er det vigtigt at du udfylder dette felt.

Sociale medier
Presse (radio/TV/artikler)
Gennem en voksenven
Gennem et medlem
Familie eller andet netværk
Hjemmesiden
Plakater og flyers
Events
Andet


Du kan få fradrag for bidrag til velgørende foreninger, fonde, stiftelser, institutioner og religiøse samfund, der er godkendt af SKAT, hvis du giver dit CPR-nummer til den forening, du giver et bidrag til.
   Tilbage